policie

Kontakty:

Služebna: Městská policie Rousínov
Sušilovo náměstí 422/46 (naproti hasičské stanice, přízemí, dveře na konci chodby)
683 01 Rousínov, Jihomoravký kraj, Czech Republic
Telefon: mobil strážníka 778 417 821, kancelář 517 324 831
E-mail: mpolicie@rousinov.cz
Strážník: Petr Minařík, mobil 778 417 821
Facebook: Městská policie Rousínov

Organizace, působnost, řízení:

Městská policie Rousínov (dále jen „MP Rousínov“) je samostatný orgán města Rousínov, zřízený jeho zastupiteli. Jejím hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. V čele stojí starosta města, p. Ing. Jiří Lukášek, který je ze zákona nadřízeným strážníka. Působnost MP Rousínov je pouze na katastru města Rousínov.
Personálně je městská policie v současné době tvořena jediným strážníkem, p. Petrem Minaříkem, tel. 778 417 821. Pokud je to alespoň trochu možné, bývá strážník na uvedeném tel. čísle kontaktní i v době, kdy nemá službu a není ve městě přítomen.
V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH VOLEJTE LINKU 158 !

Odchyty toulavých a opuštěných psů:

Aktuální přehled psů, umístěných v karanténním kotci.
Strážník vedle běžných úkolů, vyplývajících ze zákona o obecní policii a dalších právních norem, zabezpečuje také odchyt toulavých a opuštěných psů na území města Rousínov. Odchyt zabezpečuje také veterinární ordinace MVDr. Václava Malého v Rousínově , tel. 603 273 136, se kterou má město pro tuto službu uzavřenou smlouvu.

Dočasnou péči a karanténování odchycených psů zabezpečují pro město Rousínov ve veřejném zájmu Městské služby Rousínov p. o., (dále jen „MS“). Pro dočasné umístění odchycených psů slouží karanténní kotec, které MS provozují na ul. Slavkovská č. 943/29 v Rousínově, v místní části Slavíkovice. Kotec neslouží k trvalému umístění psů nebo k jejich odchovu. Výdej nalezených/odchycených psů jejich vlastníkům/chovatelům zabezpečuje vedoucí MS, tel. 604 454 965, mail: hulka@rousinov.cz, mistr střediska údržby MS tel. 739 265 415, mail: vlcek@rousinov.cz, nebo strážník, tel. 778 417 821, mail: mpolicie@rousinov.cz.
U pejsků, ke kterým se nepřihlásí jejich chovatel, je snaha najít zodpovědného opatrovníka. Směrnici města, kterou se vydává provozní řád karanténního kotce, naleznete níže, v rubrice „Soubory ke stažení“.

Služebna, zprostředkování kontaktu:

Od února r. 2015 je zřízena služebna městské policie, resp. úřední místnost v přízemí domu Sušilovo náměstí 422/46, kde je umístěn i terminál městského kamerového dohledového systému.
Případný kontakt či předání vzkazu, přání, stížnosti či oznámení je možné uskutečnit prostřednictvím zejména výše uvedeného telefonického spojení, zprávy na facebooku Městská policie Rousínov, nebo na facebooku „Petr Minařík – strážník ve společnosti Rousínov“.
Dále je možný kontakt prostřednictvím podatelny Městského úřadu Rousínov (tel. 517 324 820, email radnice@rousinov.cz), starosty města Rousínov (lukasek@rousinov.cz), místostarosty města Rousínov p. Šedého (sedy@rousinov.cz), tajemníka Městského úřadu Rousínov p. Ing. Tlčíka, MBA, tel. 517 324 824, e-mail tlcik@rousinov.cz či vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ Rousínov pí. Jitky Grecové, tel. 517 324 829, e-mail grecova@rousinov.cz. Kontakt na strážníka či předání vzkazu Vám dále rádi zprostředkují jednotliví zaměstnanci městského úřadu.

Výkon služby strážníka:

Forma výkonu služby strážníka je převážně pěší, cyklohlídkou a v mimopracovní době motorizovaná. Motorové vozidlo určené výhradně pro účely městské policie se stanoveným označením a barvách prozatím zakoupeno nebylo. Motorová vozidla jsou půjčována z autoparku městského úřadu nebo MS.
Strážník má potřebné osvědčení odborné způsobilosti, stanovené zákonem o obecní policii. Str. Petr Minařík vykonává praxi od r. 1993, kdy začal působit u Policie ČR. Do řad městské policie přešel v r. 2008. U MP Rousínov působí od r. 2011.

Policie České republiky:

Město Rousínov spadá do územní působnosti Policie ČR, obvodní odělení Vyškov.
Služebna Policie ČR v Rousínově na ul. Skálova, dřívější obvodní oddělení Rousínov, je po vnitřní reorganizaci policie systemizována jako neobsazená policejní stanice, resp. „úřední místnost“. Policisty z obvodního oddělení je využívána příležitostně, zejména ke zpracování aktuálního nápadu trestné činnosti v lokalitě Rousínov a okolí a k dopředu předhlášenému styku s občany – svědky, poškozenými, oznamovateli apod. V případě nepřítomnosti hlídky na stanici lze ke zprostředkování kontaktu využít tlačítko vedle vchodových dveří, po jehož stisknutí je občan bezplatně spojen s operátorem operačního střediska Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.
Nadřízeným útvarem k Policii ČR, obvodní oddělení Vyškov je Policie ČR, územní odbor Vyškov (dřívější „Okresní ředitelství Policie ČR Vyškov“).

Městský kamerový dohledový systém (MKDS):

MKDS je dnes již běžnou součástí prevence kriminality. Podle zkušeností ostatních měst je schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího nežádoucího jednání.
Přehled kamerových bodů MKDS naleznete níže, v rubrice „Soubory ke stažení“.

Kamery se zaměřují především na: pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel, výtržnictví, fyzické napadání osob ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních společností, drobných provozoven), ochranu majetku soukromých osob, ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel, projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, nedovolené parkování.

Ochrana soukromí a předcházení zneužití záznamů:

MKDS smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod. Kamerový systém je obsluhován výhradně strážníkem MP Rousínov. Ten je povinen zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému.
Současný kamerový systém vznikl dodatečným propojením jednotlivých stávajících kamer, osazených průběžně při budování nových či zásadních rekonstrukcí stávajících budov v majetku města Rousínov, do jednoho řídícího místa – dohledového centra MP Rousínov. Z tohoto pohledu je stav rozdílný oproti jiným městům, kde při určování monitorovaných lokalit vychází městská policie z analýzy bezpečností situace a spolupracuje přitom také s Policií ČR. Bývají to místa, v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku a trestné činnosti, oblasti s koncentrovaným společenským životem nebo s dopravními uzly apod.

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Parkování ve vnitřní části Sušilova náměstí – režim stání
Městská policie Rousínov v mediích
Právní předpisy vážící se k oblasti obecní policie
Povinnosti a oprávnění strážníka
Ministerstvo vnitra České republiky a obecní policie
Stížnosti v oblasti obecní policie
Další odborné informace OBP Ministerstva ČR, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, týkající se obecních a městských policií: Úvod do problematiky obecní (městské) policie, právní předpisy související se zákonem o obecní policii, stanoviska a právní rozbory, zkušební otázky atd.

Soubory ke stažení:

Ceník placeného stání od 01.07.2011 (soubor PDF)
Informace o režimu stání vozidel na náměstí (soubor PDF)
Možnost opatrovnictví nalezených psů (soubor PDF)
2015-05-11-Nalezený pes – kříženec „Black“ – hledá se chovatel anebo vhodný opatrovník (soubor PDF)
Městský kamerový dohledový systém-přehled umístění kamerových bodů (soubor PDF)
Směrnice města, kterou se vydává provozní řád karanténního kotce (soubor PDF)