Veřejné zakázky

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných městem Rousínov. Cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek.
Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., , o veřejných zakázkách členěny na zakázky:

  • Veřejná zakázka malého rozsahu
    Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby1.000.000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3.000.000 Kč bez DPH.
  • Veřejná zakázka podlimitní
    Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1.000.000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3.000.000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  • Veřejná zakázka nadlimitní
    Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

Odkaz na profil zadavatele ve smyslu § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obsahující aktuální výzvy k podání nabídky u zjednodušeného podlimitního řízení vypisovaného obcí Bílovice nad Svitavou naleznete: http://bilovice-nad-svitavou.profilzadavatele.cz/
Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány rovněž smlouvy o dílo včetně jejich dodatků uzavřené v částkách od 500.000 Kč bez DPH a dále další údaje, vyplývající z vyhlášky č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu.

Aktuální veřejné zakázky nadlimitní zadávané obcí jsou zveřejňovány na Úředním věstníku Evropské unie.

Zpracovala: Mgr. Ida Kárná

Zodpovídá: Ivana Lockerová
Vytvořeno / změněno: 6.8.2012 / 6.8.2012